Lista surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych
Nazwa: Name
Nazwa powszechnie stosowana: INN/common name
Numer pozwolenia: MA number
Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Marketing Authorisation Holder
EAN:
Submit
WPRPL-SF v1.1.1